Make your own free website on Tripod.com

       

   

על מנת להגיע לסיווג לחץ על האות המתאימה

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

 עזרה

אתר חיוגים מאפשר להגיע לכל מידע בצורה קלה על ידי מספר לחיצות על העכבר

עם הכנסכם לתוכן העינינים מוצגות בפניכם אותיות א עד ת

לתוכן העינינים

ניתן לפנות לקבלת מידע בתחומים שונים ומגוונים על ידי פניה

מעמוד הבית

 

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

 

על מנת להגיע למידע המתאים עליכם ללחוץ על האות הראשונה במילה

לדוגמה: אם רצונכם לקבל מידע בנושא כסאות גלגלים לחצו על האות

כ

לחיצה זו תביא בפניכם את התצוגה הבאה  

.כ.

כח אדם

כלבי נחייה

כסאות גלגלים

כסאות גלגלים ממונעים

כסאות מיוחדים

כסאות משרד

כריות בריאות

כריות הושבה

חזרה לבחירת אות

חזרה לדף הבית

 

 במידה והינכם מעונינים במידע לגבי כסאות מיוחדים לחצו על

כסאות מיוחדים

לחיצה זו תציג בפניכם את המידע הבא

כסאות מיוחדים

למידע נוסף

קהילת בודפשט 20 תל-אביב

03-6474284

איזון הגוף

שינפלד עודד

למידע נוסף

ברזילי 4 תל-אביב

03-5666385

מייקו - סניף ישראל

למידע נוסף

הארבעה 12 תל-אביב

03-5610821

פלטכניקה

למידע נוסף

מושב צפריה משק 7

03-9607138

קל-על

על מנת לקבל מידע מפורט לגבי כל אחד מהמפרסמים לחצו על

למידע נוסף

הנמצאת בשורת המפרסם. לחיצה זו תפנה אתכם אל דפי הפרסום של החברה שבחרתם

 

בתחתית כל עמוד באתר חיוגים נמצאת האפשרות לחזור על התהליך המתואר על ידי לחיצה על

חזרה לבחירת אות

או לחזור

חזרה לדף הבית

בנוסף למידע הניתן באתר ניתן לפנות מדף הבית לנושאים נוספים בעלי עניין וזאת על ידי לחיצה על הנושא המתאים

 

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו על פי הכתובות הנמצאות

דף הבית

או על ידי משלוח דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני

alizaez@email.com

 כל הזכויות  שמורות לחיוגים וחיוגים נט אין להעתיק בכל צורה שהיא מידע מאתר זה למטרות מסחריות או להפיצו ללא אישור בכתב

הפרסומים הינם באחריות המפרסמים

©