Make your own free website on Tripod.com

       

   

על מנת להגיע לסיווג לחץ על האות המתאימה

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

 עקרונות האום לקשיש

 

עקרונות האומות המאוחדות לקשישים

 

"להוסיף טעם לחיים לשנים שנוספו לחיים"

האספה הכללית של האומות המאוחדות אימצה את שמונה עשר העקרונות הבאים עבור קשישים

ב- 16 בדצמבר 1991 הצהרה מס 46/91

עצמאות

לקשישים זכות לקבל מזון, מים, דיור וטיפול בריאותי במידה נאותה באמצעות הבטחת הכנסה, תמיכה משפחתית וקהילתית ועזרה עצמית

1

לקשישים זכות להתקבל לעבודה בתשלום או להזדמנויות פרנסה אחרות

2

לקשישים זכות להשתתף בהחלטה אם, מתי ובאיזו מידה יפרשו ממעגל העבודה

3

לקשישים זכות וגישה לתכניות לימודים והשתלמויות מתאימות

4

לקשישי זכות לגור בסביבה בטוחה המותאמת להעדפותיהם האישיות ותפקודם המשתנה

5

לקשישים זכות להתגורר בביתם כל עוד הדבר אפשרי

6

מעורבות

לקשישים זכות להישאר מעורבים בחברה, להשתתף בצורה פעילה בעיצוב והגשמת המדיניות המשפיעה ישירות על רווחתם ולחלוק את חכמת חייהם ומיומנותם עם הדורות הצעירים

7

לקשישים זכות לחפש ולפתח הזדמנויות לשרת את הקהילה ולפעול כמתנדבים בתפקידים המתאימים להתעניינותם וכישוריהם

8

לקשישים זכות להקמת תנועות או עמותות לבני גילם להגשמת מטרותיהם המשותפות

9

שרות

לקשישים זכות לטיפול והגנה במסגרת המשפחה ובקהילה בהתאם למערכת הערכית תרבותית של כל חברה

10

לקשישים זכות וגישה לטיפול רפואי העוזר להם לשמור אן להחזיר לעצמם את הרמה האופטימלית של רווחה פיזית, שכלית ורגשית, וגם למנוע אן להשהות התהוות מחלות

11

לקשישים זכות לגישה לשרותים סוציאלים ומשפטיים כדי להגביר עצמאותם, אבטחתם וטיפוחם

12

לקשישים זכות לקבל טיפול מוסדי ברמה נאותה, המספק הגנה שיקום וגירוי שכלי וחברתי בסביבה בטוחה ואנושית

13

לקשישים זכות להנות מזכויות האדם וחופש בסיסיים בכל מקום מחסה וטיפול, שיכלול התחשבות בכבודם העצמי, אמונותיהם, צורכיהם ופרטיותם ובזכותם לקבל החלטות המתייחסות לטיפול בהם ולאיכות חייהם

14

מיצוי עצמי

לקשישים זכות לחפש אפשרויות לפתח את מירב כישוריהם ויכולתם המרבית

15

לקשישים זכות לגישה למשאבי החינוך, התרבות, הרוח והפנאי של החברה

16

כבוד עצמי

לקשישים זכות לחיות בכבוד ובבטחון ולהיות משוחררים מניצול ופגיעה גופנית או נפשית

17

לקשישים זכות לקבל יחס נאות ללא הבדלי גיל, מין מוצא או גזע רמת תפקוד או מעמד סטטוס אחר ולזכות בהערכה ללא כל קשר לתרומתם הכלכלית

18

 

 כל הזכויות  שמורות לחיוגים וחיוגים נט אין להעתיק בכל צורה שהיא מידע מאתר זה למטרות מסחריות או להפיצו ללא אישור בכתב

הפרסומים הינם באחריות המפרסמים

©